Inspiration

Hos Gudnason granit finder du de smukkeste gravsten i alle farver og former. Vi hjælper dig med at finde netop den sten, du søger. Læs mere.

Bæredygtige kvalitetssten

I vores Give-afdeling har vi en af landets største udstillinger af gravsten. Hos Gudnason kan du gå på opdagelse efter smukke sten. Vores produkter omfatter gravsten, urnesten, plænesten mv. Køber du en sten hos Gudnason, køber du ikke en masseproduceret eller en fra østen importeret handelsvare. Du får derimod en sund kvalitetsråvare, der er forarbejdet af dansk arbejdskraft. Gudnason har fuld kontrol over hele produktionsprocessen fra sortering og udvælgelse i stenbruddet til den færdige gravsten. Gudnason ejer hele værdikæden, og vi vil gå så langt som til at sige, at vi sælger ”håndplukket, dansk produceret sten”.

Bæredygtighed
er i top fra
vugge til grav.

Bevæger du dig lidt udenfor udstillingen, rundt på fabrikkens grund, vil du bag Gudnasons store haller opleve en enestående verden af store granitblokke og natursten i alle farver og størrelser. Gudnason udvælger selv og garanterer for råvarernes kvalitet. Fra stenene klassificeres i de svenske stenbrud til de ankommer til vores stenhuggeri. Her står vores fagligt velfunderede og veluddannede medarbejdere klar til at forarbejde de flotte sten, der altid er i prima kvalitet. Vi garanterer for både kvaliteten af stenen og for vores håndværk, der bygger på en lang og hæderkronet tradition.

Håndplukket granit

Det er de færreste, der ved, at man kan håndplukke en granitblok. Ikke desto mindre, er det et af vores direktør Lars Gudnasons specialer. Lars er 3. generation af stenhuggere i Give, og han er vokset op på virksomheden, der altid har sat en ære i at arbejde med de bedste råvarer. Lars’ far Svend Gudnason, tog selv til Sverige i de tidligere 60’ere, da der var råvaremangel i Danmark. Her fik Svend åbnet et stenbrud i det, der er gammelt dansk land, Halland. Svend var den første, der fik den gennem tiden så populære Halmstad-sten til Danmark. Før bestemte producenterne, hvilke sten, der var på markedet. I dag er det Lars Gudnason, der rejser til Sverige og sørger for, at vi har et stort udvalg af smukke, rene sten. Stenene har netop de kvaliteter, Lars efterspørger, når han skal give sine medarbejdere de bedste råvarer i hænderne. Lars er opdraget og uddannet med høj håndværksmæssig faglighed med øje for kvalitet.

Gudnasons kriterier for at udvælge sten

Følgende kriterier er vigtige, når Lars sorterer og udvælger sten på sine ture til Sverige:

  • Det visuelle skal være i orden
  • Sten i gode, klare og rene farver, uden revner og andre fejl
  • God granitkvalitet er kendetegnet ved at stenen er tætte og sunde, dvs. de ikke suger elle absorberer vand, og dermed er der ingen fugt-optrængning i stenen.
  • De holder poleringen
En gravsten fortæller en historie

Hvad er en gravsten ?
Det er et fortællende mindesmærke – et monument over levet liv. Og det er alt andet end en kold klump granit eller stenmasse. Det er et enestående naturprodukt, dannet af naturkræfter, anbragt på jorden af naturen.

I bearbejdet form hos en stenhugger bliver dette naturmateriale et bestandigt vidne om et menneske, hvis liv nu er forbi og dermed indgået i den evige cyklus, som livet uvilkårligt er.

Det er et alt andet end tavst monument over et afsluttet levet liv. Selv en ganske enkel sten, der udelukkende består af navn, fødselsdato, dødsdato og årstal alene, beretter alligevel en hel del om dette menneske. 1920 - 2013 skildrer at et langt og formentligt indholdsrigt liv er slut. Et kort tidsinterval fortæller beskueren, at det er et barn eller er ungt menneske, hvis liv er slut længe før, det burde have været tilfældet. Alene tallene sætter tanker i gang hos den, der betragter stenen, og man forestiller sig måske, hvordan dette liv må have været?

Gør stenen individuel

Vælger man at sætte en efterskrift på en sten: kan man allerede her fortælle lidt mere om, hvilket slags liv, den afdøde har haft. Det er naturligvis altid de efterladte, der vælger i hvilket omfang, stenen skal fortælle mere om den afdøde end blot fødsels- og dødstal. Gudnason Granit, er din troværdige sparringspartner i bestræbelserne på at skabe et sådant mindesmærke.

Troværdig rådgivning gennem generationer

Hos Gudnason og i vores lokalafdelinger finder du altid netop den sten, du har brug for: Rådgivningsrollen tager vi meget seriøst, vi er altid ærlige og professionelle og lytter til dine behov. Vi er leveringsdygtige i mange forskellige typer sten [Link til LP: Produkter]. Skønhed og æstetik er sammen med vejrbestandighed centrale ord i vores rådgivning. Sydpå er marmor og kalksten populære, men disse typer sten kan ikke tåle vores skandinaviske klima, idet de forvitrer. Hos Gudnason rådgiver vi også om skrifttyper, om efterskrifter og dekorationer: Inspiration/dekorationer], alt det, der gør, at du får netop den personlige gravsten, som du efterspørger.

Ærlighed og faglighed

Vi er ærlige omkring vores produkter og vi står inde for vores faglighed og vores håndværk. I vores stenhuggeri ejer vi hele processen fra stenbrud til færdigt produkt. Et af kendetegnene for Gudnason er, at vi gør os umage med at vælge de smukkeste blokke og farver. Vi henter råmaterialet i den vilde natur, og vi bestemmer selv, hvordan det slutforarbejdede produkt ser ud. Ud fra vores faglighed og håndværksmæssige erfaring rådgiver vi dig om dine bedste muligheder, ud fra dine personlige ønsker. De skandinaviske sten Halmstad, Bohus og Vonga er evigt flotte og klimabestandige sten, som vi ofte har forespørgsler på. Rundt omkring i Danmark vil du finde flere generationer af gravsten fra Gudnason, der er er kendetegnet ved bestandighed og kvalitet. Egenskaber som bestandighed og kvalitet er sammen med seriøs rådgivning altid i fokus hos Gudnason.

Kirkegårdenes værdi som kulturarv

De danske kirkegårde er noget ganske særligt. Der er tradition for at have en høj grad af pleje- og vedligeholdelse både på kirkegårdsanlæggene og på de enkelte gravsteder. Desuden er der er række bevaringsværdige gravsten og andre bestandige mindesmærker af ældre dato på landets kirkegårde. Helt på linje med andre historiske kulturskatte i Danmark.

En kirkegård er naturligvis et sted med intens ro og ophøjethed, hvor man kan finde uforstyrrethed. Man kan måske endda finde plads til en indre dialog og finde frem til en form for meditativ ren og skær ”væren til”. De danske kirkegårde er utrolig velholdte, og traditionen med at omkranse gravene med små hække og beplante dem giver indtryk af små haver. For mange mennesker er netop have- og naturoplevelsen en berigende og beroligende oplevelse. Man finder ro i en urolig verden med meget trafik og krav om online tilstedeværelse i alle døgnets timer. Mange opsøger kirkegårdene for at få et grønt islæt i deres hverdag, ikke mindst hvis de bor i et tætbefolket område uden adgang til fri natur.

En flig af evigheden

På kirkegårdene er der ud over nydelsen af planter, træer og smukke gravsten, der fortæller en historie, også mulighed for at komme i flygtig berøring med evigheden. Kirkegårdenes anlæg som kulturarv er et uomtvisteligt faktum. De mange gravsten rummer kultur, tro og værdier set i et kulturhistorisk perspektiv: budskaber fra biblen, fra salmebogen eller fra efterladte, der har villet give deres afdøde en personlig sidste hilsen eller har villet vise deres kærlighed. Selvom ca. 80 % i dag vælger at blive kremeret, og ca. 20 % vælger at blive begravet, er der mange muligheder for at skabe enten en have eller mindeplads på en af vores smukke kirkegårde.

Hvorfor et mindesmærke
på en kirkegård?

”Som regel er det jo de pårørende, der bedst kan udtale sig om deres gravsteder og gravstens fortræffeligheder. Det er min oplevelse, at det er meget forskelligt, hvad det betyder”, fortæller præst Lisbeth Rasmussen adspurgt om betydningen af at have et gravsted at besøge, når man har mistet. ”Det konkrete fysiske rum med ro skaber et mentalt mindesrum. På kirkegården går tiden på en måde i stå. Det er uden for resten af verdens larm, stress og jag, så der bliver rum for og tid til at dvæle og mindes, sørge over og tale med afdøde.” 

Hvad angår selve udformningen af gravstedet og stenen fortæller Lisbeth Rasmussen videre: ”Derudover kan stenen udvælges og udformes, så den er med til at symbolisere afdøde eller det liv, de efterladte har haft med afdøde. Desuden er gravstedet afgrænset - alle mulige kan ikke færdes og forstyrre afdøde eller de efterladte på besøg. Stenen er god fordi den er tung, bestandig, urokkelig. Det er med til at give ro og tryghed. En klippe at hvile sig op ad – 

en floskel, der dog har sin mening.”

Ved en grav
kan man vise
sin kærlighed

Præsten fortsætter omkring stenens symbolske betydning: ”Og så er der naturligvis allusionen til Jesu gravsted, med stenen som er væltet fra. Gravstedet og stenen forlænger for nogle også kontakten til afdøde. Her kan de komme og sørge, men de kan også fortsat vise deres kærlighed ved at plante blomster, bringe små ting til graven, holde den pæn, udsmykke den som afdøde kunne lide det mm. Her får de lov til at mærke den afdøde, og her har de lov til at savne i fred og ro, uden nogen beder dem komme videre. Det er legalt at være ked på en kirkegård.” Lisbeth Rasmussen slutter med at understrege, at der mange måder at sørge og mindes på [Link til LP: Inspiration/Sorg er en følgesvend]. Andre har det anderledes og har ikke brug for en sten eller et gravsted for at mindes. ”De synes, de bærer afdøde videre i deres hjerter og erindring, og de mindes måske afdøde ved at foretage handlinger eller skabe traditioner, hvor de sammen med familie og venner mindes.” 

Sorg er en følgesvend
– og den skal have sin plads

”Generelt er andre mennesker selvfølgelig empatiske og forstående, når nogen mister en, de holder af,” fortæller klinisk psykolog Karen Wichmann. ”Men der kan også være en forventning om, at man kommer hurtigt videre.” 

Den forventning til sørgende mennesker om at komme videre inden for et givent tidsrum er endda så udbredt, at man i dag er begyndt at tale om diagnosticering af ”kompliceret sorg.” Fx hvis et menneske er gennemgribende ked af det i mere end et halvt år.

De fire faser i et normalt kriseforløb eller sorgperiode er chok, reaktionsfasen (måske føler nogen vrede), bearbejdningsfasen (accept) og ny-orientering. Den sidste fase varer måske resten af livet. ”Selvom man har gennemgået alle faser i sorgbearbejdelsen, kan man godt bølge lidt frem og tilbage. Man kan blive ramt og opleve noget, der slår en tilbage,” fortæller Karen Wichmann. ”Hvis man mister en ægtefælle eller en meget nær ven, så mister man også noget af sig selv. Sorg er derfor ikke noget, man bare kommer over. Det er noget, man skal lære at leve med.” En del af sorgarbejdet er også, at man giver sig selv lov til at mindes og til at være rigtig ked af det.

Man skal have
lov til at mindes,
længes efter
og huske

Et gravsted og en gravsten er et sted, man kan besøge. ”Her kan man få lov til at mindes, og længes efter og huske den, man har mistet,” fortæller psykologen. ”I dag er der en tendens til at ting skal fikses, man skal videre og man skal være effektiv. Men tab er ikke noget, man kan fikse. Uanset, om du er voksen og mister en forælder, eller om du selv er forælder, som mister et barn, så bliver du aldrig den samme igen. Selvom erfaringsgrundlaget, når man mister, er forskelligt – uanset om du har mistet et spædbarn eller et større barn, så ændres du for altid. Du kan lære at leve med sorgen. Sorgen er grundlæggende en følgesvend, du ikke ønsker, men som du altid har efter et tab.” Karen Wichmann mener, at sorgen er ligesom et skarpt glasskår i sandet – som årene går, så bliver kanterne slebet mere og mere, men skåret er der stadigvæk. ”Nogle kan føle sig splittede ift. at komme videre, fordi de er bange for at glemme, og det har de ikke lyst til. En vigtig psykologisk proces til at komme bedre overens med sorgen er, at man tillader sig selv at være i den,” slutter psykologen. At besøge et gravsted [Link til LP: Inspiration/Hvorfor et mindesmærke] kan være en sund måde at bearbejde sorgen på. Det kan være med til, at man ikke lægger låg på sine følelser, så de undertrykte følelser vokser, bliver til depression eller et reelt sammenbrud. 

Skriften på stenen

Når du vælger en gravsten [Link til LP: Produkter], plænesten, urnesten eller anden form for mindesten hos Gudnason er højkvalitetshåndværk [Link til LP: Vores håndværk] altid omdrejningspunktet i vores forretning. Ikke mindst hvad angår skrifttyper betragter vi os som eksperter. Vores stenhuggeri og faglige stolthed går flere generationer tilbage [Link til LP: Om os/historien]. Samtidig med har Gudnason som den eneste virksomhed i Danmark en wiresav, der med millimetermæssig præcision skærer sig gennem Gudnasons udvalgte granitblokke [Link til LP: Inspiration/Håndplukket granit]. I virksomheden forenes en stolt tradition [Link til LP: Om os/Profil], med den mest moderne teknologi [Link til LP: Vores håndværk/Fra stenbrud til mindesmærke]. Vi bruger stadig hammer og mejsel og udfører koncentreret præcisionsarbejde, som det er blevet udført gennem generationer. De sten vi sælger, forarbejdes til gengæld med højteknologien i stor skala. Begge dele kræver præcision, høj grad af faglighed og tålmodighed.

Gudnasons
egen skrifttype

Hos Gudnason har vi en flere generationer lang tradition med at anvende vores helt egen skrifttype. Lars Gudnason blev som barn taget med rundt for at se på gravsten, og oplevede fx hvordan visse skrifttyper er egnsbestemte. Lars lærte tidligt, hvordan proportionerne ift. stenens udformning og beskaffenhed skulle være. Lars Gudnason er selv en af de få uddannede skriftshuggere med speciale i at håndhugge navn, ornamentik eller datoer i sten. For Lars er flot skrift og smuk inskription et meget væsentligt element i det samlede udtryk, og Gudnason har øje for proportioner, smagfuldhed og langtidsholdbar skønhed. Vi er din ærlige og professionelle rådgiver, og skrifttyperne vælges med omhu, æstetisk tæft og udformes med kunstnerisk tilsnit. Vi lytter altid til dine behov, og vi kan altid opfylde vidt forskellige ønsker mht. stentype [Link til LP: Inspiration/Bæredygtige kvalitetssten], farve, udformning, skrifttype, efterskrift [Link til LP: InspirationEfterskrift] eller dekorationer [Link til LP: Inspiration/Dekorationer]

”En smuk gravsten bliver smuk, hvis der er smuk inskription, veltegnet og proportioneret i forhold til stenens størrelse. Med hensyn til farve: Er det en mørk sten, og skal det være forgyldte bogstaver må det godt være spinkelt, let og elegant. Er det en ru sten så skal det være tykke, kraftige bogstaver der skal være lidt bastante.” Lars Gudnason, direktør

Dekorationer

Der er en stadig større tendens til at ville være individuelle omkring udformningen af gravsten.

Selvom trenden går i retning af, at flere vælger mindre opretstående urnesten eller plænesten, er der samtidig en lyst og tendens til at mindestenene, uanset hvilken størrelse eller udformning de har, skal være mere individuelle og personlige end tidligere. Har farfar måske været jæger? Har ens forældre spillet golf? Eller kørt på motorcykel? Mange familier vælger at sætte en personlig og individuel dekoration på stenen. Lars Gudnason tegner gerne selv dekorationer på baggrund af dine særlige ønsker. Herefter digitaliseres/vektoriseres designet og gemmes som pdf. Gudnasons dygtige stenhuggere kan give dig netop det piktogram, du ønsker fx hugge en golfkølle i stenen. Det er også muligt at få bronzedekorationer [Link til LP: Håndværk/Dekorationer] En eller to duer på gravstenen symboliserer fx fred, og i mange år var rosen yderst populær. [Evt. link til en oversigt over, hvilke symboler, der er populære og kan fås hos Gudnason?]

Efterskrifter

Også efterskrifter [Link til LP: Inspiration/Efterskrifter] ses oftere igen. Mange pårørende glemmer midt i deres sorg og de mange praktiske gøremål omkring et dødsfald, at stenen på flere måder kan blive personlig med dekorationer og efterskrifter [Link til LP: Inspiration/Efterskrifter]. Her er Gudnason din pålidelige rådgiver. Vi har lang erfaring og ved, hvad der er smukt og smagfuldt i årevis. Ligeledes kan du hos Gudnason få det helt unikke, som ikke ses andre steder. Hos Gudnason er der ingen begrænsninger på det individuelle udtryk, og hvis du vil skille dig ud, hjælper vi med det.

En gravsten vidner om den person, der er stedt til hvile. Naturligvis skal der altid helt basalt være navn, fødselsdag og dødsdato på stenen. Bogstaver og tal kan påmonteres eller Gudnasons egne stenhuggere kan håndhugge med specialtyper [Link til LP: Inspiration/Skrifttyper] ind i stenen. Midt i alt det ukontrollerbare og sorgen hos de efterladte, kan det måske umiddelbart være svært at overskue, hvordan minde- eller gravstenen kan blive en trøst eller en beskrivelse af den afdødes liv på jorden. Mange vil gerne vise deres taknemmelighed over at have kendt eller elsket den afdøde og får derfor skrevet ord, citater eller symboler [Link til LP: Inspiration/Dekorationer] på stenen. Pårørende kan overveje, hvordan afdødes liv, hobbier eller erhverv skildres bedst på gravstenen i form af dekorationer [Link til LP: Inspiration/Dekorationer] eller efterskrifter.

Få rådgivning
og inspiration

Gudnasons rådgivning sætter gerne tanker i gang hos de efterladte, som så bliver inspireret til at få den helt rigtige gravsten eventuelt med efterskrift, der passer til deres afdøde. Vi vil gerne rådgive, således at de efterladte får overvejelser og ideer til, hvordan mindestenen kan trøste og fremmane gode og præcise erindringer i årene fremover, som også rækker ud over døden.  De meget enkle dekorationer stjernen [Link til LP: Inspiration/Dekorationer] ud for fødselsåret og korset [Link til LP: Inspiration/Dekorationer] ud for dødsåret bruges ofte. Udover den almenmenneskelige opfattelse af stjernen og korset skriver symbolerne sig også ind i den kristne tro med Jesu fødsel og død med stjernen i Betlehem som håbet og døden på korset og det evige liv. Vi vejleder ud fra dine ønsker og spørgsmål, og kun fantasien sætter grænser for, hvad vi kan hjælpe dig med.

Eksempler på efterskrifter

 

 

Tak

Tak for alt                                                 Du vil altid være i vore hjerter

Kærligt tak                                                Gemt i vore hjerter

Tak for det du gav os                                 Et hjerte af guld

Tak for din omsorg                                    Elsket i livet, savnet i døden

Tak for al godhed                                      Livet går, minderne består

Tak for gode minder                                  Mindet vil leve

Tak for gode år                                         Minderne lever

Tak for alt mor                                          Vi lever på minderne

Tak for alt og på gensyn                             Mindes med kærlighed

På gensyn                                                  I kærlighed

Vi ses                                                        I dyb kærlighed

Lev vel                                                      Ubegrænset kærlighed

Sov sødt                                                    En ven for evigt

Sov sødt lille...                                           Vores elskede...

Sov sødt kære...                                        Vores højtelskede...

Sov i fred                                                  Vor kære...

Hvil i fred                                                  Vi elsker dig

Fred                                                          Farvel

Elsket og savnet                                         Et sidste farvel

Altid elsket, altid savnet                             Et kærligt farvel

Altid elsket, aldrig glemt                             Æret være dit minde

Højt elsket, dybt savnet                             Frygt ikke, tro kun

Dybt savnet                                               Alt af nåde

Vi savner dig                                             Gemt hos gud