En gravsten fortæller en historie

En gravsten fortæller en historie

Hvad er en gravsten? Det er et fortællende mindesmærke – et monument over levet liv. Og det er alt andet end en kold klump granit eller stenmasse. Det er et enestående naturprodukt, dannet af naturkræfter, anbragt på jorden af naturen.

I bearbejdet form hos en stenhugger bliver dette naturmateriale et bestandigt vidne om et menneske, hvis liv nu er forbi og dermed indgået i den evige cyklus, som livet uvilkårligt er.

Det er et alt andet end tavst monument over et afsluttet levet liv. Selv en ganske enkel sten, der udelukkende består af navn, fødselsdato, dødsdato og årstal alene, beretter alligevel en hel del om dette menneske. 1920 - 2013 skildrer at et langt og formentligt indholdsrigt liv er slut. Et kort tidsinterval fortæller beskueren, at det er et barn eller er ungt menneske, hvis liv er slut længe før,

det burde have været tilfældet. Alene tallene sætter tanker i gang hos den, der betragter stenen, og man forestiller sig måske, hvordan dette liv må have været?

Gør stenen individuel

Vælger man at sætte en efterskrift på en sten, kan man allerede her fortælle lidt mere om, hvilket slags liv, den afdøde har haft. Det er naturligvis altid de efterladte, der vælger i hvilket omfang, stenen skal fortælle mere om den afdøde end blot fødsels- og dødstal. Gudnason Granit, er din troværdige sparringspartner i bestræbelserne på at skabe et sådant mindesmærke.

Ønsker du rådgivning og en snak om sten, granit og kvalitet, så kontakt os